Veldoven

Start Omhoog Google Earth Adressen Activiteiten Zelf iets gevonden? Publicaties

 

Start
Omhoog
Google Earth
Adressen
Activiteiten
Zelf iets gevonden?
Publicaties

 

Bij graafwerkzaamheden in het park Berg en Bos werden in 2003 grote hoeveelheden puin gevonden. Op verzoek van de gemeente archeoloog Maarten Wispelwey werden door de AWA de gegraven putten onderzocht. Na het verwijderen van het losse puin kwam de fundering te voorschijn van een grote veldoven. Een veldoven werd vanaf de middeleeuwen gebruikt om bakstenen te bakken. Voor een uitleg van de werking van een veldoven klik hier.

In de oven werden de ongebakken bakstenen in rijen op een verhoging - de zogenaamde stapelgang - gelegd. Tussen de stapelgangen werd vuur gestookt in de zogenaamde stookgang. Op de foto is te zien hoe de bodem van de stookgang, 2 stenen breed is en zwart is uitgeslagen van het roet. Daarnaast is de 3 stenen brede stapelgang te zien. Daarnaast volgt dan de volgende stookgang.

De oven is vermoedelijk gebruikt om de stenen voor het Loo te bakken. Van oudsher gaat het verhaal dat de klei voor de stenen van het Loo gewonnen is uit de grote leemkuil in het park berg en Bos. De oven ligt niet ver van deze leemkuil af.

Na de opgraving werd de oven ook teruggevonden op de kaart van Willem Leenen uit 1748. Hieronder een detail van deze kaart. Op de kaart is de oven aangegeven als ' Steen oven'.

Klik op de kaart om een veel groter deel van de kaart van Willem Leenen te bekijken.

In Februari van 2004 is een groter terrein rondom de gevonden veldoven en rondom de leemkuil onderzocht op meer resten van ovens. Mede op aanwijzing van vrijwilligers van de Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe werden op nog 5 plaatsen aanwijzingen gevonden dat er in de onmiddellijke nabijheid steenovens hebben gestaan.

Ook was Intussen gebleken dat de ovens waarschijnlijk over een langere periode van 1680 (voor de bouw van het Loo) tot 1790 (toen ze door het Loo werden verkocht) in gebruik zijn geweest.

In Augustus 2004 is de eerste oven helemaal blootgelegd. Hieronder een foto van het resultaat. De oven bleek ongeveer 9 bij 20 meter groot te zijn, genoeg voor 200.000 bakstenen per keer. Waarschijnlijk werd de oven 3 a 4 keer per jaar gebruikt. Als de ovens alleen gebruikt zijn voor het Loo, dan zal dat waarschijnlijk in de jaren 1685 en 86 geweest zijn en misschien nogmaals in 1691 en 92 toen het Loo uitgebreid werd. De uitbreiding is overigens van een iets andere kleur steen dan het oudste deel, dus het is niet zeker dat alle steen van dezelfde plek kwam. 

 

Lees ook de artikelen in de Apeldoornse courant

23 Januari 2004 baksteenresten op het Rode Pad
23 Februari 2004 Archeologie meer dan beetje schat zoeken
2 April 2004 Meten van Magneetveld
16 April 2004 Ook veldoven gevonden ten zuiden van Asselse Pad