Op zoek naar Hamaland

Start Omhoog Opgravingen Google Earth Adressen Zelf iets gevonden? Publicaties

 

Start
Omhoog
Opgravingen
Google Earth
Adressen
Zelf iets gevonden?
Publicaties

In 1046 droeg koning Hendrik III zijn grondbezit in Deventer over aan bisschop Bernold. Het gaat om kerkelijk bezit in Deventer en “een graafschap in Hamaland” waarvan de grenzen duidelijk omschreven werden. Het gebied blijkt een flink deel te omvatten van het werkgebied van de AWN afdeling.

Het inspireerde om ter ere van het 50 jarig bestaan een jubileumboek uit te geven over archeologische resten uit de periode van 800 tot 1100, de bloeiperiode van het graafschap Hamaland. Met aandacht voor de ontwikkeling van dorpen als Voorst en Twello, de ontwikkeling van de steden Zutphen en Deventer, Veluwse ijzerwinning rond Apeldoorn en in Loenen, een nederzetting met palisade in Uddel, een nederzetting in het Spelderholt die verdween door klimaatverandering en veel andere onderwerpen.

 Het boek kwam tot stand met medewerking van leden van de afdeling en van archeologen van gemeenten en bedrijven in de regio.

Het boek is te bestellen voor 24,95 exclusief porto via awa.apeldoorn@gmail.com.