Welgelegen

Start Omhoog Google Earth Adressen Activiteiten Zelf iets gevonden? Publicaties

 

Start
Omhoog
Google Earth
Adressen
Activiteiten
Zelf iets gevonden?
Publicaties

Van 8 tot 11 februari 2008 kregen de gemeentelijke archeologische dienst en de AWA eindelijk de kans om de resten van een van de bekendste huizen van Apeldoorn op te graven: De villa Welgelegen.

Het huis dateerde uit 1783 en was gesticht door schout Hermanus van Nuijs. Lang kon hij er niet van genieten want hij overleed al in 1786. Bekend werd het huis door de 3e bewoner: Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen die er woonde tussen 1799 en 1819.

Vervolgens werd het huis bewoond door  de freules Schimmelpennick van der Oije (tot 1840). Daarna stond het huis 20 jaar lang min of meer leeg om vervolgens 34 jaar langs als school voor meisjes van goede komaf te functioneren (1863-1897) Het huis eindigde als pension waarna het in 1915 werd afgebroken.

Oudste foto van Welgelegen uit 1864,  de tijd dat de villa als school fungeerde. (Foto CODA)

In de korte opgravingscampagne is een groot deel van de zuidelijke helft van het gebouw blootgelegd, met daarin o.a. de keuken met enkele waterbergingen en een waterput. In de waterbergingen werd veel keukenafval gevonden waarschijnlijk voor een deel uit de pension en kostschool periode.

Foto vanuit het Keuken gedeelte van Welgelegen. Zichtbaar zijn 2 waterbergingen (ondiepe putten met een tegel- en een betonvloer )
 

Keukenafval uit Welgelegen uit de pension periode (ca. 1900) Zichtbaar zijn o.a. glazen, kopjes en een juskom.
Het huis Welgelegen werd over de lengte in twee delen opgedeeld door een zware, minstens 20 meter lange, muur. Deze foto is vanuit het westen genomen, waar waarschijnlijk de salon was.
 

Na de opgraving zijn de vondsten uit de verschillende afvalputten schoongemaakt, waar mogelijk geplakt en gedateerd. Het afval uit 2 van de waterbergingen dateerde uit de periode 1900-1915, dus uit de pensionperiode. Het gaat dan om typisch ' horeca-afval' zoals kopjes, schotels, schalen en vele tientallen " limonandeglazen" .

De derde waterberging, achter de villa bleek afval te bevatten uit de periode 1800-1830. De tijd dat van Kinsbergen en de freules. Het ging om luxe gebruiksvoorwerpen en etensresten zoals porseleinen schotels en kopjes, glaswerk maar ook een partij oesters. Precies datgene wat je verwacht van een de meest prominente Apeldoorners.

Drinkglazen uit een waterberging achter de villa Welgelegen. De glazen dateren uit de periode 1775 tot 1825
Porseleinen kopje met zogenaamd "zwiebel-muster"  motief, uit de periode 1800 - 1825.

 

 

 

Zie ook

De Stentor 9 februari 2008:  Laatste uur voor landhuis van Kinsbergen