Google Earth

Start Opgravingen Google Earth Adressen Activiteiten Zelf iets gevonden? Publicaties

 

Start
Opgravingen
Google Earth
Adressen
Activiteiten
Zelf iets gevonden?
Publicaties

In het noordoostelijke deel van Apeldoorn wordt de nieuwe wijk Zuidbroek ontwikkeld. Historisch is bekend dat aan de rand van het te ontwikkelen gebied de hoeve Sprenkelaar heeft gelegen.

Op de goederenlijst van de Utrechtse Kapittelkerk van St. Marie, die in de omgeving van Apeldoorn veel bezit had, wordt het goed "Sprenckeler" al in 1340 genoemd. In 1648 had de hoeve 30 morgen (26 ha.) grond en in 1882 nog ruim 20 ha. 

In de 17e eeuw brandde de hof af, maar een van de andere boerderijen bleef in tact. Ook nu nog ligt aan de rand van Apeldoorn een boerderij Sprenkelaar.

Het grootste deel van de hoeve en haar bezit ligt waarschijnlijk onder de wijk Sprenkelaar die dateert van rond 1975. Om te onderzoeken of in het nieuw te ontwikkelen gebied ook nog resten kunnen liggen, zijn 2 oude kaarten over de huidige topografie heen geprojecteerd. Het zijn de oudste kadastrale kaart uit 1832 en een kaart van de bezittingen van het Kapittel van St. Marie uit 1708.

Beide kaarten zijn met behulp van Google Earth geprojecteerd op een moderne luchtfoto uit 2004 met onderstaande als resultaat. 

De conclusie van dit onderzoekje is dat het gebied van Sprenkelaar inderdaad vrijwel volledig onder de huidige wijk en met name onder de nog bestaande boerderij ligt. 

Voor een beknopte uitleg over het gebruik van Google Earth klik hier.