Regio Lezing: Ontvolking en herbevolking na de Romeinse tijd

Start Omhoog Opgravingen Google Earth Adressen Zelf iets gevonden? Publicaties

 

Start
Omhoog
Opgravingen
Google Earth
Adressen
Zelf iets gevonden?
Publicaties

Uit archeologische opgravingen uit verschillende delen van Nederland blijkt dat aan het eind van de Romeinse tijd bijna alle nederzettingen verdwenen zijn. Stijn Heeren ontrafelt de bewoningsdynamiek op het platteland van de Romeinse tijd tot in de Vroege Middeleeuwen. Na een overzicht van de patronen per regio komen ook de oorzaken aan bod: waardoor verdwijnen bijna alle nederzettingen in een groot gebied? Was het oorlog, of ziekte ? En wanneer komen ze weer terug?

Gouden munten uit Lienden. Een laatste blijk van bemoeienis uit Rome in Nederland (Foto Museum Valkhof)

Op 27 Maart 2019 zal Stijn Heeren een lezing geven over ontvolking en herbevolking na de Romeinse tijd.

Stijn Heeren is Programma Coördinator aan de Vrije Universiteit voor het PAN programma: Portable Antiquities of the Netherlands (documentatie en publicatie van oudheidkundige vondsten met de metaaldetector in privé bezit). Stijn Heeren is gepromoveerd op een onderzoek naar de bewoning op het platteland in de Romeinse tijd.

Wie zelf Vroegmiddeleeuwse vondsten heeft gedaan, wordt overigens  van harte uitgenodigd deze mee te nemen.

De lezing is georganiseerd door de regionale afdeling van de AWN en vindt plaats op dinsdag 27 Maart om 20.00 uur in Wijkzalencentrum Van Vlotenlaan 85, 7412 SC  Deventer. Toegang leden gratis, niet-leden 3 Euro.