Gebruik van Google Earth

Start Omhoog Opgravingen Adressen Activiteiten Zelf iets gevonden? Publicaties

 

Start
Omhoog
Opgravingen
Adressen
Activiteiten
Zelf iets gevonden?
Publicaties

Om een oude kaart te projecteren op een moderne luchtfoto is gebruik gemaakt van het programma Google Earth. Dit programma kan gratis worden gedownload. Klik daarvoor hier.  

Voorwaarde is wel een tamelijk moderne PC en - gegeven de omvang van de bestanden - een snelle internetverbinding zoals ADSL. Voor wie zelf aan de slag wil, maar nog niet veel ervaring heeft met Google Earth, volgt hieronder een eenvoudige uitleg van de te nemen stappen. De uitleg is gebaseerd op versie 3 van Google Earth.

1. Selecteer "Image Overlay"

Google Earth kent de optie "Image overlay" (te vinden onder de knop "Add") Met deze optie kunnen digitale beelden geprojecteerd worden op de kaart. Het beeld moet wel in het formaat .JPG, .BMP, .TIFF, .TGA of .PNG zijn. Wanneer een digitale foto of scan van een oude kaart wordt gebruikt zal dat normaal gesproken geen probleem zijn.

De optie Add/Image Overlay geeft onderstaand scherm:

2. Kaart selecteren

In het scherm kan via "Browse" de foto of scan worden geselecteerd die in Google Earth moet worden ingelezen (hierboven aangegeven met "2 Selecteer hier etc."). 

Met de schuifbalk (hierboven aangegeven met "3 Bepaal met.. etc.") kan bepaald worden hoe transparant de kaart over de luchtfoto wordt geprojecteerd. Overigens kan de transparantie ook achteraf nog voortdurend worden bijgesteld.

Gelijktijdig met bovenstaand scherm verschijnt ook een in groen afgebakende rechthoek op de luchtfoto van Google Earth.  Zodra een kaart is geselecteerd wordt deze in de rechthoek gepast. Het is daarom handig te beginnen met ongeveer het juiste gebied op het scherm. Dan past de kaart in elk geval al grofweg.

Vervolgens moet de kaart op de juiste plaats gemanoeuvreerd worden, dat vergt minimaal 3 bewerkingen: Schuiven, op schaal brengen en draaien.

3. De juiste positie door de kaart te verschuiven

Voor de juiste positie moet het groene kruis in het midden van de kaart geselecteerd worden. Wanneer het vijfvingerige handje verandert in een hand met slechts een duim en wijsvinger kan de kaart worden verschoven naar de juiste plek.

4. De juiste grootte door de kaart op schaal te brengen

Voor de juiste grootte moet een van de groene hoekpunten, of de middens van de zijden worden geselecteerd. Hier is wel een waarschuwing op zijn plaats: De kaart kan onafhankelijk in horizontale en verticale richting worden opgerekt of gekrompen. Daardoor vervormt de kaart echter. Om dat te voorkomen moet de "SHIFT" toets worden ingedrukt bij het oprekken. Dan schalen de horizontale en verticale richting evenveel zodat de kaart niet vervormd.

5. De juiste oriŽntatie door de kaart te draaien

Om de kaart de juiste oriŽntatie moet de groene "ruit" worden geselecteerd dat aan de linkerkant van de rechthoek staat. Daarmee kan de kaart worden gedraaid.

6. Opslaan van projectie

Door op OK te drukken wordt de kaart opgeslagen in de map"My places" van Google Earth onder de gekozen naam (bovenste invulveld). 

7. Aan en uitzetten van kaart en transparantie op de luchtfoto

Door het vinkje in "My places"aan of uit te zetten verschijnt de kaart, dan wel verdwijnt ze. Als de kaart wordt geselecteerd in "My places" dan verschijnt onder de andere mappen een blauwe schuifbalk waarmee de transparantie kan worden geregeld. 

 

 

 

 

 

 

1: Door het vinkje aan of uit te zetten verschijnt of verdwijnt de kaart op de luchtfoto

 

 

 

 

2 Met de blauwe schuifbalk hiernaast kan de kaart op de luchtfoto meer of minder transparant worden gemaakt

8. Bewaar resultaat als afbeelding

Als het resultaat op de juiste manier op het scherm staat, dan kan dit beeld worden opgeslagen als een normale afbeelding via de optie "Save Image" onder de optie "File". Het formaat is .JPG 

9. E-mail het resultaat

Het resultaat van kan per e-mail worden verstuurd via de optie File/E-mail. Op die manier kan de ontvanger in Google Earth zelf nog de transparantie bijstellen.

10. Uitgebreidere uitleg

Voor een meer uitgebreide uitleg van de functie "Image Overlay" in Google Earth versie 3 klik hier

11. Voorbeeld Sprenkelaar

Bekijk de kaart van Sprenkelaar uit 1832 in Google Earth via bijgevoegde link. Overigens werkt deze alleen als de beveiliging van de PC dat toestaat. De handigste aanpak is om na klikken te kiezen voor optie "opslaan". Nadat de kaart is gedownload het document " uit te pakken"  en tenslotte het document "doc"  te openen vanuit Google Earth.

Kaart 1832

12. Heeft dit geholpen of nog aanvullende suggesties ?

Als bovenstaande heeft geholpen, en u succesvol een oude kaart op Google Earth heeft geprojecteerd, dan waardeer ik het zeer wanneer u het resultaat zou willen mailen: klik hier

Ook andere suggesties ter verbetering zijn meer dan welkom.