AWA 25 jaar

Start Omhoog Opgravingen Google Earth Adressen Zelf iets gevonden? Publicaties

 

Start
Omhoog
Opgravingen
Google Earth
Adressen
Zelf iets gevonden?
Publicaties

Op 7 december 1988 kwamen 5 leden van AWN 18 samen in Deventer, waar ze bespraken dat het nodig was “wat meer vastigheid te geven aan het archeologische gebeuren in Apeldoorn”. De titel van het verslag van deze bijeenkomst spreekt van de “Werkgroep Apeldoorn van de AWN”.  Hiermee was de Archeologische werkgroep Apeldoorn dan ook geboren.

Eind 2013 was deze bijeenkomst precies 25 jaar geleden. In de tussenliggende jaren zijn heel wat kleine en grote onderzoeken gedaan. De resultaten daarvan staan in de vorm van kratten en vitrines met vondsten in het ACEC gebouw en ze bestaan bovendien uit een dossierkast en computer vol met opgravingsgegevens..

Om dit alles beter te ontsluiten is een rapport opgesteld onder de titel “25 jaar amateur archeologie”. Het beschrijft in 46 hoofdstukken en 360 bladzijdes kort de geschiedenis van de AWA, maar vooral 28 projecten en 15 vondstmeldingen. 

Als bijlage bij het rapport is bovendien een catalogus gemaakt met foto’s, gemaakt door Harry Schotman, van ruim 350 vondsten die bij al deze projecten en vondstmeldingen hoorden.

De gemeentelijke archeologische dienst heeft aangeboden het rapport in 2014 te laten drukken als onderdeel van de recent gestarte serie archeologische rapporten van de gemeente Apeldoorn.

De rapportage is bedoeld om alle gegevens zo helder mogelijk en archeologisch verantwoord te ontsluiten. De AWA overweegt nog een publieksversie.. 

Tijdens het historisch Cafe van 7 Februari 2014 is het eerste exemplaar van het rapport uitgereikt. Een exemplaar van het rapport kan worden besteld bij de AWA via e-mail (Prijs 10 Euro + porto).

 

Zie ook: 

Historisch Café Apeldoorn 7 februari 2014

Zie de Stentor van 3 februari 2014